W piątek 29 maja 2015r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Techniki Dentystycznej

- zorganizowana przez naszą szkołę

oraz Departament Kultury i  Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

   Na wstępie, Dyrektor Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi uroczyście powitała przybyłych gości i uczestników.

 

   Konferencję rozpoczął wykład pt. „Biofunkcjonalne wykonanie protez ruchomych przy bezzębiu całkowitym

w ujęciu profesora Alfreda Gerbera z zastosowaniem metody ustawiania zębów wysokoguzkowych Karla Heinza Korholza”.

Wygłoszony przez mgr Jana Wojciechowskiego. Prelegent przedstawił biofunkcjonalną metodę ustawiania

zębów wysokoguzkowych i wydajność czynnościową wykonywanych protez.

 

   Druga prezentacja poświęcona była „współczesnym aspektom wykonywania funkcjonalnych protez twarzy”

w zastępstwie za pana Dariusza Stefaniaka nauczyciel Szkoły Policealnej techniki Dentystycznej w Łodzi

mgr inż. Michał Sarnacki omówił rodzaje protez twarzy, ich zastosowanie oraz szczegółowe wykonanie protezy ucha i nosa.

 

   Kolejne tematy pt. „Zastosowanie oprogramowania i skanera EGS (CAD/CAM)

oraz techniki warstwowanej porcelany Noritake” oraz „ Różne technologie wykonywania stałego uzupełnienia ceramicznego”

przedstawił tech. Dent. Tomasz Biliński  omawiając technikę warstwowania ceramiki Noritake

z uwzględnieniem indywidualnych warunków w jamie ustnej pacjenta

i wykorzystanie oprogramowania komputerowego przy projektowaniu prac protetycznych.

 

   Po lunchu, swój wykład pt. „ Wykonanie prac protetycznych i ortodontycznych techniką formowania ciśnieniowego

wg. Firmy Scheu-dental przedstawił tech. Dent. Dragan Skrobić.

Omówił on zastosowanie techniki termoformowalnej przy wykonywaniu aparatów ortodontycznych,

szyn dla sportowców, nośników leków, aparatów przeciwko chrapaniu i bruksizmowi.

 

   Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem,

przybyła duża ilość młodzieży i nauczycieli ze szkół z całej Polski.

Stanowiła znakomite forum merytorycznych dyskusji oraz wymiany poglądów.

Dzięki obecności nauczycieli, dyrektorów szkół techniki dentystycznej i przedstawicieli firm,

konferencja przyczyniła się do zacieśnienia współpracy między szkołami i firmami.

 

   Podsumowując konferencję Dyrektor Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi

złożyła podziękowania gościom,  którzy uświetnili konferencję a w szczególności:

  • Pani Marioli Mireckiej Dyrektorowi Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • Prelegentom, dzięki którym konferencja cieszyła się  zainteresowaniem oraz firmom sponsorującym za wsparcie organizacji spotkania

Serdeczne słowa podziękowania skierowała również do pracowników i uczniów Szkoły za aktywny udział przy organizacji konferencji.

 

     

W trakcie trwania konferencji jej uczestnicy rejestrowali się jako dawcy szpiku kostnego.

Akcja została zorganizowana przez fundację DKMS POLSKA

  

      W piątek 5 grudnia 2014r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Techniki Dentystycznej - zorganizowana przez naszą szkołę oraz Departament Kultury i  Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Spotkanie poświęcone było tematyce nowoczesnych technologii w technice dentystycznej i ortodontycznej.


   Na wstępie, Dyrektor Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi uroczyście powitała przybyłych gości i uczestników.

   Konferencję rozpoczął wykład pt. Laboratoryjne wykonanie elementów do aparatów stałych wygłoszony przez tech. dent. Bartłomieja Gordona. Prelegent przedstawił rodzaje aparatów stałych i ich zastosowanie w ortodoncji. Następnie odbył się pokaz praktyczny lutowania i zgrzewania elementów w aparatach stałych przy pomocy najnowszych urządzeń firmy DENTAURUM.

   W drugim wystąpieniu pt. Protezy ruchome z wykorzystaniem precyzyjnych elementów retencyjnych dr n. med. Piotr Fabiański (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) przedstawił rodzaje i możliwości zastosowania elementów retencyjnych, zasuw
i zatrzasków w protezach ruchomych. Zademonstrował kilka przypadków zastosowania tych elementów jako idealne rozwiązanie ze względu na bardzo dobre ich właściwości retencyjne oraz idealną estetykę.

   W wykładzie pt. Tworzywa termoplastyczne w protetyce dentystycznej mgr Jan Wojciechowski (tech.dent LCGI, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) omówił wzrastające od wielu lat zainteresowanie tymi materiałami ze względu na większą wytrzymałość mechaniczną a więc są mniej narażone na złamania. Drugim ważnym czynnikiem przy ich wyborze, który przedstawił prelegent to, iż nie zawierają one monomerów co dla stale wzrastającej liczby chorób alergicznych u pacjentów stwarza nowe możliwości noszenia protez.

   W kolejnym wykładzie pt. Przygotowanie odbudowy protetycznej w wersji cyfrowej Skaner EGS  tech.dent Bartosz Pecyna przedstawił wykorzystanie wspomagania komputerowego przy projektowaniu stałych prac protetycznych na przykładzie skanera EGS. Technologia ta nosi nazwę CAD/CAM, dzięki jej zastosowaniu uzupełnienia protetyczne wykonane są wyjątkowo precyzyjnie i perfekcyjnie.

   Na wykładzie pt. Nowoczesna ortodoncja – metody nakładkowe Set Up na przykładzie Clear Aligner – prelegenci tech.dent Andrzej Dulian i tech.dent. Paweł Kapera, zaprezentowali nowoczesny system leczenia protetycznego za pomocą przezroczystych nakładek, który  przedstawili w prezentacji. Aparat wykonany tą metodą spełnia najwyższe wymagania pacjentów i lekarzy ortodontów.

   Na zakończenie wykład pt. CAD/CAM to także technologia dla kobiet–wykonywanie ozdób i biżuterii wygłosiła lic.tech. dent. Małgorzata Kędzierska (ASP w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) na co dzień pracująca jako technik dentystyczny w cyfrowych systemach CAD/CAM, zademonstrowała inne ciekawe wykorzystanie tych systemów np. przy wykonywaniu ozdób i biżuterii.


   Tematyka wygłoszonych referatów była ściśle związana z treściami nauczania dotyczącymi nowoczesnych technologii, które zostały wprowadzone do nowej podstawy programowej  nauki zawodu technika dentystycznego. Konferencja stanowiła znakomite forum merytorycznych dyskusji oraz wymiany poglądów. Dzięki obecności nauczycieli, dyrektorów szkół techniki dentystycznej i przedstawicieli firm konferencja przyczyniła się do zacieśnienia współpracy między szkołami i firmami.

   Podsumowując konferencję Dyrektor Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi złożyła podziękowania gościom,  którzy uświetnili konferencję a w szczególności:

  • Pani Marioli Mireckiej Dyrektorowi Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  • Prelegentom, dzięki którym konferencja cieszyła się  zainteresowaniem oraz firmom sponsorującym za wsparcie organizacji spotkania

Serdeczne słowa podziękowania skierowała również do pracowników i uczniów Szkoły za aktywny udział przy organizacji konferencji.