W dniach 3-5 lipca Komisja Rekrutacyjna, zweryfikowała wnioski złożone przez kandydatów na kierunki : technik dentystyczny oraz higienistka stomatologiczna. W wyniku postępowania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zakwalifikowała wszystkie złożone w sekretariacie podania kandydatów. Osoby, które złożyły dokumenty w I etapie rekrutacji zostały wpisane na listy przyjętych do szkoły (listy do wglądu w sekretariacie). Jednocześnie uruchomiony został drugi etap rekrutacji (rekrutacja uzupełniająca), który potrwa do dnia 10 sierpnia do godziny 12:00 lub zakończy się z chwilą osiągnięcia maksymalnej liczby kandydatów.

liczba wolnych miejsc:

technik dentystyczny: 2

higienistka stomatologiczna: 8

(aktualizacja w dniu 17.07.2017r.)