W dniu 22 października b.r. odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia istnienia naszej szkoły. W obchodach, oprócz absolwentów, byłych i obecnych pracowników oraz uczniów, uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego, t.j.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, kierownictwo Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, przedstawiciele wydawnictw naukowych oraz firm, z którymi współpracuje szkoła. Obecni byli również nauczyciele, którzy dawniej, na przestrzeni lat, kształcili techników dentystycznych i higienistki stomatologiczne, obecnych absolwentów szkoły licznie reprezentowanych na uroczystości. Wiele ciepłych słów zostało powiedzianych przez zaproszonych gości, a na ręce pani dyrektor Iwonny Kozłowskiej przekazano piękne wiązanki kwiatów z życzeniami dalszej owocnej pracy dydaktycznej. Rocznicowe obchody uświetnił tematyczny wykład,  występ wokalny uczennicy XXI LO w Łodzi oraz koncert zespołu muzyków łódzkich. Po zakończeniu części oficjalnej goście zwiedzali szkołę. Absolwenci udali się  w podróż sentymentalną podczas zwiedzania szkolnego muzeum techniki dentystycznej oraz przeglądając stare kroniki i zdjęcia, jak również udostępnione najstarsze dzienniki lekcyjne. Przy kawie byli uczniowie szkoły wrócili do czasów własnej edukacji – wspomnieniom nie było końca. W godzinach wieczornych wielu absolwentów, jak również nauczycieli kontynuowało obchody na balu, przy muzyce i poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za uświetnienie obchodów 70-lecia szkoły i  wspaniałą atmosferę, którą stworzyliście podczas krótkich chwil spotkania.

Do zobaczenia  na kolejnym jubileuszu.