W dniach 8-10 sierpnia Komisja Rekrutacyjna, zweryfikowała wnioski złożone przez kandydatów na kierunki : technik dentystyczny oraz higienistka stomatologiczna. W wyniku postępowania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zakwalifikowała wszystkie złożone w sekretariacie podania kandydatów. Osoby, które złożyły dokumenty w II etapie rekrutacji zostały wpisane na listy przyjętych do szkoły (listy do wglądu w sekretariacie). Jednocześnie informujemy, że pozostały wolne miejsca na obydwu kierunkach. Dokumenty można składać do końca wakacji.

liczba wolnych miejsc:

technik dentystyczny: 1

higienistka stomatologiczna: 3

(aktualizacja w dniu 17.08.2017r.)