Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi jest szkołą kształcącą młodzież na najwyższym, europejskim poziomie w zawodzie : technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna. Nasza kadra pedagogiczna prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. Pracujemy na najnowszych materiałach i urządzeniach. Proces kształcenia odbywa się w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia. W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera i wzajemne zaufanie. Absolwent Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej  posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności: - organizacyjne - kreowania siebie - pracy w zespole - nawiązywania kontaktów. Nasz absolwent z pewnością odnajdzie się w środowisku stomatologicznym.


Jesteśmy szkołą z ponad 65-letnią tradycją. Absolwenci Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi rozsławiają nasze dobre imię na całym świecie. Celem szkoły jest wykształcenie fachowców na miarę XXI wieku, ludzi wartościowych, wrażliwych i kreatywnych.

Nasi absolwenci pomagają odzyskać ludziom uśmiech od ponad 65 lat. Historia szkoły sięga 1946 roku, kiedy to powstała pierwsza w Polsce szkoła państwowa dająca zawód technika dentystycznego. Początkowo było to 3 letnie Liceum Techniki Dentystycznej z siedzibą w Łodzi przy ulicy Nowotki 57. Pierwsi absolwenci opuścili mury naszej szkoły / 42 osoby / w 1948r. W 1947 roku szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Piotrkowskiej 114. W 1951 roku w lokalu szkoły powstał usługowy gabinet protetyczny, dla potrzeb którego młodzież wykonywała prace dla pacjentów w ramach zajęć praktycznych. Gabinet ten działa do dnia dzisiejszego. W 1959 roku nastąpiła zmiana struktury szkoły z 3 letniego liceum na 2-letnią szkołę policealną pod nazwą: Państwowa Szkoła Techników Dentystycznych. W 1972 roku szkoła ponownie zmieniła nazwę na Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Łodzi.

W minionym 50 leciu naszą szkołą kierowali (na zdjęciu w kolejności od lewej)

Dyrektorzy 

 • Marian Kafliński 1946 - 1959
 • Marian Antoniewski 1959 - 1971
 • Ryszard Dębecki 1971 - 1992
 • Elżbieta Kowalewska 1992 - 2004 

W 1976 roku powstał nowy wydział - Higiena Stomatologiczna. W 1993 roku szkoła zostaje przeniesiona do nowego budynku usytuowanego w pięknym parku przy ulicy Piłsudskiego 159, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Ostatnie kilka lat to szczególnie dynamiczny okres w życiu szkoły, co wiąże się z większymi możliwościami kontaktów z firmami zagranicznymi:

 • Polkard
 • Holdent
 • Ivoclar
 • Interdent - Poland
 • Vegold
 • Ballito
 • AMD DENTECH
 • Hol-Dental Depot
 • Fantom

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi współpracowała z Uniwersytetem w Sheffield w Anglii, którego reprezentantem w Polsce jest profesor doktor Graham White. Zapraszany przez dyrekcję szkoły kilkakrotnie był naszym gościem prowadząc specjalistyczne kursy. Chcąc przybliżyć obraz szkoły, nie można pominąć zasług nauczycieli i uczniów w dziedzinie dydaktyczno-publicystycznej takich jak: udział w pracach nad programem nauczania, wydanie obowiązujących do dziś podręczników, artykuły 

w czasopismach fachowych, filmy dydaktyczne, udział w pracach zespołu redakcyjnego czasopisma Quintessence oraz działalność w kole naukowym (Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych).

Obecnie szkoła przygotowuje młodzież do pracy w zawodach:

 • technik dentystyczny - cykl 2,5-letni
 • higienistka stomatologiczna - cykl 2-letni
 • asystentka stomatologiczna - cykl 1-roczny (nowy kierunek)