Newspaper

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi jest szkołą kształcącą młodzież na najwyższym, europejskim poziomie w zawodzie : technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna. Nasza kadra pedagogiczna prezentuje wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. Pracujemy na najnowszych materiałach 

i urządzeniach. Proces kształcenia odbywa się w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego ucznia. W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera i wzajemne zaufanie. Absolwent Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej posiada bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności: - organizacyjne - kreowania siebie - pracy w zespole - nawiązywania kontaktów. Nasz absolwent z pewnością odnajdzie się w środowisku stomatologicznym.

Newspaper

Jesteśmy szkołą z 70-letnią tradycją. Absolwenci  Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej rozsławiają nasze dobre imię na całym świecie. Celem szkoły jest wykształcenie fachowców na miarę XXI wieku, ludzi wartościowych, wrażliwych i kreatywnych.

 

 

Obecnie szkoła przygotowuje młodzież do pracy w zawodach:

  • technik dentystyczny - cykl 2,5-letni
  • higienistka stomatologiczna - cykl 2-letni
  • asystentka stomatologiczna - cykl 1-roczny (nowy kierunek)

W 1951 roku z inicjatywy Dyrektora Państwowego Liceum Techniki Dentystycznej (dawna nazwa szkoły) powstał gabinet szkolny,
w którym przyjmowani byli pacjenci z zakresu protetyki.

W 1972 roku szkoła otrzymała nazwę Medyczne Studium Zawodowe Nr 1. W zorganizowanym gabinecie przyjmowani byli pacjenci leczeni protetycznie, gdzie każdy uczeń mógł skonsultować z lekarzem fazę kliniczną wykonywanych prac. Asystent w pracowni protetycznej pokazywał uczniom poszczególne fazy wykonywanych prac, natomiast w gabinecie szkolnym można było omówić wykonaną pracę z zastosowaniem praktyki. Każdy uczeń miał możliwość zobaczyć jak jego praca wygląda w ustach danego pacjenta.

W 1976 został uruchomiony wydział Higieny Stomatologicznej przy Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 w Łodzi. W gabinecie szkolnym w związku z otwarciem wydziału Higieny Stomatologicznej organizowane były zajęcia praktyczne dla uczniów. Higienistki uczyły się właściwego postępowania z chorym, współpracy z lekarzem i zespołem pracowników, prowadzenia dokumentacji na stanowisku pracy, stosowania
w sprawny sposób aparatury medycznej jak również sprawnej asysty przy zabiegach.

 

Tak dziś wyglądają gabinety dentystyczne w naszej szkole